Pamulinawen Lyrics

Pamulinawen Lyrics

Pamulinawen
Katutubong Awitin / Folk Songs
 
Pamulinawen pusoc inding amman
Toy umasasog agrayo ta sadian
Panunutan man di ca pagintulungan
Toy agayat agrayo ta sadian
Itdem canian calipatan
Ti nasudi unay a nagan
Uray sa di ti ayan
Lugar sadi no man
Aw-awagak ti aysarday
Ti nagaan mo kasasamitan
No malagip ka
Pusoc toy mabang aran

[Katutubong Awitin Lyrics @ www.LyricsRoot.com]