ParuParong Bukid Lyrics

ParuParong Bukid Lyrics

Paru Parong Bukid

Katutubong Awitin / Folk Songs
 

Paruparong bukid na lilipad-lipad
Sa gitna ng daan papagapagaspas
Isang bara ang tapis
Isang dangkal ang manggas
Ang sayang de kola
Isang piyesa ang sayad

May payneta pa siya — uy!
May suklay pa mandin — uy!
Nagwas de-ohetes ang palalabasin
Haharap sa altar at mananalamin
At saka lalakad na pakendeng-kendeng.

 

[Katutubong Awitin Lyrics @ www.LyricsRoot.com]